De vervuiling is te vergelijken met de rook die van een sigaret afkomt. Dit kan eenvoudig afgezogen en opgevangen worden op een filter. Per wals komen er hooguit enkele grammen aan vervuiling vrij. Omdat er geen extra vuil ontstaat, en geen water en geen hulpstoffen nodig zijn, is laserreiniging de meest milieuvriendelijke reinigingsmethode.