Een wals van deze lengte is in iets meer dan een uur schoon. Bij een zwaar verontreinigde wals is een tweede behandeling nodig en zou eenzelfde tijd voor een tweede keer nodig zijn om de wals weer geheel schoon te krijgen.